公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ
  • Trang chủ
  • Địa điểm / phương pháp đặt chỗ tiêm ngừa vi rút corona chủng mới (kể từ ngày 9/6, từ trang web của Thành phố Hiroshima)

Địa điểm / phương pháp đặt chỗ tiêm ngừa vi rút corona chủng mới (kể từ ngày 9/6, từ trang web của Thành phố Hiroshima)

Việc tiêm phòng vi rút corona chủng mới được thực hiện bằng hình thức tiêm vắc xin riêng lẻ tại các cơ sở y tế và tiêm phòng đại trà tại địa điểm do thành phố quy định.

Cần hẹn trước để được tiêm phòng.

Quy trình tiêm chủng

1. Bạn sẽ nhận được một phiếu tiêm chủng
2. Chọn một tổ chức y tế hoặc địa điểm tiêm chủng nhóm để tiêm chủng.

A. Các cơ sở y tế thân cận

・Đặt chỗ trực tiếp với cơ sở y tế

・Khi tiêm chủng tại cơ sở y tế trong phường khác, vui lòng xác nhận vắc xin Corona và hẹn trước.

・ Hướng dẫn về Thuốc tiêm ngừa Corona https://v-sys.mhlw.go.jp (Tiếng Nhật)

 

B. Các địa điểm tiêm chủng theo nhóm như cơ sở thương mại tư nhân


» Đặt hẹn tiêm vắc xin Corona ở Thành phố Hiroshima

Tổng đài cuộc gọi   Tel: 050-3644-7513
(9: 00-17: 00 Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ cũng làm việc)


» Đặt hẹn qua Internet
https://v-yoyaku.jp/341002-hiroshima (Tiếng Nhật)

・Cần có phiếu tiêm chủng để đặt cuộc hẹn. Vui lòng chuẩn bị sẵn khi đặt hẹn.
・Cần phải tiêm hai lần. Vui lòng đặt chỗ hai lần cùng một lúc.

 

Để đặt lịch tiêm chủng, bạn cần có phiếu tiêm chủng (phiếu tiêm chủng).
Phiếu sẽ được gửi đến địa chỉ trên giấy chứng nhận cư trú theo thứ tự đối tượng tiêm chủng gần thời điểm tiêm.
Lịch tiêm chủng cho thời điểm gửi phiếu tiêm chủng vui lòng tham khảo


Tiếng Nhật>  https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/217641.html

Tiếng Anh>https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/english/224837.html


Những người bị mất phiếu hãy đăng ký để được cấp lại trên trang web thông tin chung về tiêm chủng quốc gia “Corona Vaccine Navi <liên kết bên ngoài> https://v-sys.mhlw.go.jp/application/reissue-coupon.html (Tiếng Nhật).

 

♦  Những gì cần mang đến địa điểm tiêm chủng

  • Phiếu tiêm chủng※
  • Điền vào phiếu điều tra sức khỏe trước※
  • Các tài liệu xác minh danh tính (thẻ bảo hiểm y tế, bằng lái xe, v.v.)

※Phiếu tiêm chủng và phiếu điều tra sức khỏe trước khi tiêm chủng sẽ được gửi về địa chỉ trên giấy chứng nhận cư trú khi đến thời điểm tiêm chủng.

Tại địa điểm tiêm chủng theo nhóm, những người chăm sóc và hỗ trợ có thể đi cùng những người cần có người phục vụ. Chó trợ thính, chó phục vụ và chó hỗ trợ nghe cũng được phép đi cùng.

 

Tiêm chủng cá nhân

Việc tiêm chủng cá nhân được thực hiện tại các cơ sở y tế như bệnh viện và phòng khám nơi có thực hiện tiêm chủng.

 

1. Cách hẹn lịch cho việc tiêm chủng cá nhân

Vui lòng đặt hẹn trực tiếp với cơ sở y tế thực hiện tiêm chủng.
Khi đặt hẹn qua điện thoại, vui lòng liên hệ trong thời gian tiếp nhận đặt chỗ của các cơ sở y tế.

 

2. Các tổ chức y tế có tiêm chủng (cập nhật theo thời gian)

Vui lòng kiểm tra trang web của Thành phố Hiroshima để biết các cơ sở y tế có tiêm chủng ở mỗi phường.

※Việc tiêm chủng có thể được thực hiện tại các cơ sở y tế khác với những cơ sở được liệt kê. Ngoài ra, có thể không đặt lịch hẹn tiêm phòng tùy theo tình hình cơ sở y tế cung cấp các loại vắc xin. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với cơ sở y tế mà bạn muốn đến tiêm.


Tiếng Nhật>https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/217375.html

Tiếng Anh>https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/english/226756.html

 

Bạn có thể kiểm tra thông tin mới nhất và tình trạng đặt chỗ của các cơ sở y tế thực hiện tiêm chủng từ trang web thông tin chung về tiêm chủng quốc gia “Corona Vaccine Navi”.

Thuốc tiêm chủng Corona Navi <liên kết bên ngoài>  https://v-sys.mhlw.go.jp/serach (Tiếng Nhật)


Tiêm chủng theo nhóm

Việc tiêm chủng theo nhóm sẽ được tiến hành tại địa điểm do thành phố thiết lập trong các cơ sở thương mại tư nhân.


Yêu cầu những người có thể tiêm chủng tại các điểm tiêm chủng theo nhóm

♦  Về thời gian đến

Vui lòng đến trước 5 phút so với thời gian đã đặt hẹn trước vào ngày tiêm chủng để ngăn chặn 3M. Thông tin sẽ được cung cấp vào thời gian đặt hẹn.

Xin lưu ý rằng bạn sẽ phải đợi bên ngoài địa điểm nếu đến sớm hơn thời gian đã đặt trước.

※Xin lưu ý rằng để không lãng phí vắc xin, nếu bạn không đến địa điểm trong vòng 30 phút kể từ thời gian đã đặt trước, chúng tôi có thể hủy bỏ buổi khám của bạn.

 

♦  Các biện pháp chóng say nắng

Để ngăn ngừa đột quỵ do nhiệt, hãy chú ý về tình trạng thể chất của bạn, chẳng hạn như bổ sung nước thường xuyên khi bạn đến địa điểm.

 

1. Cách đặt chỗ tiêm chủng theo nhóm

Vui lòng đặt chỗ cho địa điểm tiêm chủng theo nhóm từ tổng đài đặt chỗ hoặc trang chủ đặt chỗ.

» Số điện thoại tổng đài đặt chỗ   Tel. 050-3644-7513
  (9: 00-17: 00, kể cả Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ)

» Trang chủ đặt chỗ: https://v-yoyaku.jp/341002-hiroshima (Tiếng Nhật) <liên kết ngoài>

 

Trình duyệt được đề xuất cho hệ thống đặt chỗ là phiên bản mới nhất của Chrome, Safari, Edge và FireFox. Xin lưu ý rằng nó không thực hiện được trong Internet Explorer.

Bạn có thể kiểm tra quy trình hoạt động của hệ thống tiếp nhận đặt phòng trên trang web của Thành phố Hiroshima.


Tiếng Nhật > https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/217375.html

Tiếng Anh> https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/english/226756.html

 

2. Hội trường tiêm chủng theo nhóm

Vui lòng kiểm tra trang web của Thành phố Hiroshima để biết thông tin mới nhất về các địa điểm tiêm chủng theo nhóm.

* Vui lòng không liên hệ trực tiếp đến địa điểm.Tiếng Nhật>https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/217375.html

Tiếng Anh>https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/english/226756.html

 

Các thắc mắc liên hệ về vắc-xin coronavirus mới

» Tổng đài tiêm chủng vắc xin Coronavirus mới của tỉnh Hiroshima

Tel: 082-513-2847    24 giờ/ngày

 

» Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi – Tổng đài Tiêm vắc xin Corona chủng mới

Tel: 0120-761-770    Tấc cả các ngày, từ 9:00 đến 21:00

Top