公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ
  • Trang chủ
  • Có thể nhận “Tiền trợ cấp đặc biệt hỗ trợ sinh hoạt cho hộ gia đình nuôi con (dành cho hộ gia đình cha /mẹ đơn thân)”

Có thể nhận “Tiền trợ cấp đặc biệt hỗ trợ sinh hoạt cho hộ gia đình nuôi con (dành cho hộ gia đình cha /mẹ đơn thân)”

Người một mình đang nuôi con vì đã ly hôn hoặc do vợ/chồng đã qua đời, có thể nhận được 50.000 yên ứng với 1 trẻ. Để nhận được tiền, hãy nộp hồ sơ đăng ký đến Trụ sở hành chính thành phố Hiroshima.

👉  Trẻ em đến 18 tuổi và trẻ em khuyết tật đến 19 tuổi có thể nhận số tiền này.

👉 Người nộp đơn hoặc những người có thu nhập cao trong gia đình sống cùng với người nộp đơn sẽ không nhận được khoản tiền này.

👉 Những người đã nhận được “Trợ cấp đặc biệt để hỗ trợ các hộ gia đình nuôi con không phải là hộ gia đình có cha /mẹ đơn thân” không được nhận khoản tiền này.

 

🔶🔷🔸🔹  Để biết thêm thông tin về “Trợ cấp đặc biệt dành cho Hộ gia đình nuôi dạy trẻ khác không phải là hộ gia đình có cha /mẹ đơn thân”, vui lòng xem tại đây. ⇒ 

Số tiền có thể nhận được

   50.000 yên / trẻ em


Những người có thể được nhận

①  Những người đang nhận trợ cấp nuôi con vào tháng 4 năm 2022

②  Những người không nhận trợ cấp nuôi con vào tháng 4 năm 2022 và những người đang nhận lương hưu được mô tả dưới đây.

 Lương hưu gia đình tang quyến (số tiền mà một gia đình có thể nhận được khi một người có lương hưu quốc gia hoặc bảo hiểm hưu trí phúc lợi qua đời)

  Lương hưu cho người khuyết tật (tiền mà người khuyết tật có thể nhận được)

  ◍ Lương hưu cho người già (tiền mà những người trên 65 tuổi có thể nhận được)

  hưu do tai nạn lao động (tiền mà những người bị thương hoặc ốm đau do làm việc có thể nhận được)

③  Những người không nhận được trợ cấp nuôi dưỡng trẻ em vào tháng 4 năm 2022 và thu nhập bị giảm do vi rút corona chủng mới.

 

📌 Trợ cấp nuôi con (Jidō fuyō teate)

Trợ cấp nhận được vì đang nuôi con một mình do ly hôn hoặc vợ hoặc chồng qua đời

 

Đăng ký

Người thuộc mục 1 không phải nộp đơn.

Người thuộc mục 2 và 3 cần nộp đơn để nhận trợ cấp.

 

📝Nơi nhận đơn đăng ký

Có thể nhận “đơn đăng ký” tại bộ phận phúc lợi của văn phòng Quận nơi bạn sống.

Cũng có thể in từ trang web của Thành phố Hiroshima.


📝Nơi nộp đơn

Bạn có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc mang đến bộ phận phúc lợi của trụ sở phường nơi người nộp hồ sơ sinh sống.

 

💠 Khi gửi qua đường bưu điện, hãy gửi đến địa chỉ ghi bên dưới.

   〒 730-8790 広島市中区国泰寺町1-6-34
                       (Hiroshima-shi Kokutaiji-machi 1-6-34)

         広島市役所  こども未来局  こども家庭支援課  支援係
        (Hiroshima Shiyaku-sho  Kodomo Mirai Kyoku  Kodomo Katei Shien Ka  Shien Kakari)

    Mã số bưu chính: 730-8790

    1-6-34 thị trấn Kokutaiji, quận Naka, thành phố Hiroshima

    Bộ phận phụ trách gia đình – Phòng hỗ trợ trẻ em và gia đình – Cục tương lai trẻ em thành phố Hiroshima


💠 Ngoài ra, người đăng ký cũng có thể mang đến Phòng phúc lợi của quận mình đang sinh sống.

Địa chỉ Phòng phúc lợi của quận

Quận Naka 4-1-1 Ote-machi
Quận Higashi 9-34  Higashi-kaniya-cho
Quận Higashi 1-4-46 Minami-machi
Quận Nishi 2-24-1 Fukushima-cho
Quận Asaminami 1-38-13 Nakasu
Quận Asakita 3-19-22 Kabe
Quận Aki 3-2-16 Funakoshi-minami
Quận Saeki 1-4-5 KairoenHạn nộp hồ sơ

Vui lòng gửi đơn đăng ký trước Thứ Ba, ngày 28 tháng 2 năm 2023. Nếu hồ sơ nộp chậm, bạn sẽ không thể nhận được số tiền này.

👉  Nếu bạn gửi qua đường bưu điện, vui lòng gửi đơn vào hộp thư trước ngày 28/02.

👉  Nếu Tòa thị chính Hiroshima không thể xác nhận đơn đăng ký, ví dụ như khi không có đủ giấy tờ, bạn sẽ không thể nhận số tiền này.

 

Nơi bạn có thể tư vấn

🙂  Nếu muốn biết chi tiết về hồ sơ, vui lòng gọi tại đây.

Trụ sở hành chính thành phố Hiroshima “Trợ cấp đặc biệt hỗ trợ cuộc sống hộ gia đình nuôi dưỡng trẻ em”
(chỉ có tiếng Nhật)

Điện thoại:  0120-145-577

Số FAX:  082-504-2727

Giờ làm việc: 8:30 sáng đến 5:00 chiều (nghỉ thứ bảy, chủ nhật, các ngày lễ, từ 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1))

 

🙂  Nếu bạn không hiểu ngôn ngữ và gặp khó khăn, vui lòng gọi cho Trung tâm Tư vấn Người nước ngoài tại Thành phố Hiroshima và Quận Aki.

Quầy tư vấn cho cư dân người nước ngoài tại thành phố Hiroshima và Quận Aki


Điện thoại:
082-241-5010

E-mail::soudan@pcf.city.hiroshima.jp

Các ngày có thể tư vấn: Thứ Hai-Thứ Sáu (nghỉ vào ngày lễ), tiếng Philipin chỉ có vào thứ Sáu

Thời gian có thể tư vấn: 9:00 đến 16:00

Các ngôn ngữ bạn có thể tư vấn: tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt, tiếng Anh,
tiếng Philippines

Top