公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ
  • Trang chủ
  • Bạn có thể nhận được “Hỗ trợ đặc biệt dành cho hộ gia đình nuôi con ” không phải là hộ gia đình đơn thân

Bạn có thể nhận được “Hỗ trợ đặc biệt dành cho hộ gia đình nuôi con ” không phải là hộ gia đình đơn thân

Người đang nuôi con nhỏ, có thể nhận được 50.000 yên ứng với 1 trẻ. Để nhận được tiền, hãy nộp hồ sơ đăng ký đến Trụ sở hành chính thành phố Hiroshima.

👉 Trẻ em đến 18 tuổi và trẻ em khuyết tật đến 19 tuổi có thể nhận số tiền này.

👉 Những người nộp đơn, hoặc chồng hoặc vợ của người nộp đơn có thu nhập cao sẽ không được nhận khoản tiền này.

👉  Những người đã nhận “Tiền trợ cấp đặc biệt hỗ trợ sinh hoạt hộ gia đình nuôi con” dành cho hộ gia đình cha mẹ đơn thân sẽ không được nhận khoản tiền này.

Đơn đăng ký “Hỗ trợ đặc biệt cho hộ gia đình nuôi con” đã kết thúc vào ngày 28 tháng 2 năm 2023 (Thứ Ba).
Tuy nhiên, những người dưới đây có thể nộp đơn cho đến ngày 15 tháng 3 năm 2023 (Thứ Tư).

Những người có thể nộp đơn cho đến ngày 15 tháng 3 năm 2023 (Thứ Tư)

Những người mới xin trợ cấp nuôi con hoặc trợ cấp nuôi con đặc biệt từ tháng 3 năm 2023.
Đối với những người thuộc đối tượng này, vui lòng gửi “mẫu đơn đăng ký” vào hộp thư bưu điện trước ngày 15 tháng 3 năm 2023 (Thứ Tư).

※ Tiền của những người đang nuôi dạy trẻ từ 0 tuổi đến học hết năm 3 trung học cơ sở (đến ngày 31 tháng 3 của năm 15 tuổi) nhận được

※ Trợ cấp Nuôi con Đặc biệt: Khoản tiền mà những người nuôi dạy trẻ khuyết tật đến 19 tuổi nhận được.

👉 Nếu hồ sơ nộp chậm, bạn sẽ không thể nhận được số tiền này.

👉 Nếu trụ sở hành chính Hiroshima không thể xác nhận “đơn đăng ký” trước ngày 15 tháng 3 năm 2023, chẳng hạn như khi không có đủ giấy tờ, bạn sẽ không thể nhận được số tiền này.

👉 Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Phòng hỗ trợ gia đình và trẻ em, Cục tương lai trẻ em, Trụ sở hành chính thành phố Hiroshima (Điện thoại: 082-504-2161).

Số tiền có thể nhận được

   50.000 yên / trẻ em

Nơi nhận đơn đăng ký

Có thể nhận “đơn đăng ký” tại bộ phận phúc lợi của văn phòng Quận nơi bạn sống.

Cũng có thể in từ trang web của Thành phố Hiroshima.

Nơi có bộ phận phúc lợi của văn phòng quận

Quận Naka Ote-machi 4-1-1
Quận Higashi Higashi-kaniya-cho 9-34
Quận Minami Minami-machi 1-4-46
Quận Nishi Fukushima-cho 2-24-1
Quận Asaminami Nakasu 1-38-13
Quận Asakita Kabe 3-19-22
Quận Aki Funakoshi-minami 3-2-16
Quận Saeki Kairoen 1-4-5

Nơi nộp đơn

Vui lòng gửi “đơn đăng ký” đến địa chỉ được viết dưới đây qua đường bưu điện.


【Nơi gửi “đơn đăng ký”】
〒730-8691 広島中央郵便局 私書箱第5号
 (ひろしま ちゅうおう ゆうびんきょく ししょばこ だい5ごう)

広島市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)事務処理センター
(ひろしまし こそだてせたい せいかつしえん とくべつきゅうふきん(ひとりおやせたいいがいぶん) じむしょりせんたー)

Bưu điện Trung tâm Hiroshima – Hộp thư bưu điện số 5

Văn phòng xử lý hỗ trợ đặc biệt cho sinh hoạt và nuôi dạy trẻ em của Thành phố Hiroshima (dành cho các gia đình không phải là gia đình đơn thân)

Nơi bạn có thể tư vấn


🙂 Nếu muốn biết chi tiết về hồ sơ, vui lòng gọi tại đây.

Ban Hỗ trợ Trẻ em và Gia đình, Cục Tương lai Trẻ em, Trụ sở hành chính Thành phố Hiroshima (chỉ có tiếng Nhật)
(Hiroshima Shiyakusho Kodomo Mirai-kyoku Kodomo Katei Shien Ka)

Điện thoại: 082-504-2161

Số FAX: 082-504-2727

Giờ làm việc: 8:30 sáng đến 5:00 chiều

(nghỉ thứ bảy, chủ nhật, các ngày lễ, từ 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

🙂 Nếu bạn không hiểu ngôn ngữ và gặp khó khăn, vui lòng gọi cho Trung tâm Tư vấn Người nước ngoài tại Thành phố Hiroshima và Quận Aki.

Quầy tư vấn cho người nước ngoài tại thành phố Hiroshima và Quận Aki

Điện thoại: 082-241-5010

E-mail:soudan@pcf.city.hiroshima.jp

Các ngày có thể tư vấn: Thứ Hai -Thứ Sáu

(nghỉ vào ngày lễ, ngày 6/8, từ ngày 29/12 đến ngày 3/1)

Thời gian có thể tư vấn: 9:00 đến 16:00

Các ngôn ngữ có thể tư vấn: tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha,  tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Philippine 
 ※Tiếng Philippines chỉ có vào các ngày thứ Sáu

Top