公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ
 • Trang chủ
 • Mùa xuân 2023! Lớp học Tiếng Nhật<Học miễn phí !>

Mùa xuân 2023! Lớp học Tiếng Nhật<Học miễn phí !>

\Lớp học Tiếng Nhật Hiroshimashi Heiwakoen/

ấn vào tờ rơi để phóng to


Thời gian  : 15:00–17:00 Thứ hai và thứ năm
    Từ ngày 20/4 đến ngày 24/7(22 buổi)


Địa điểm  : 【Từ ngày 20/4 đến ngày 29/5】Gōjinsha Wendy hito-machi Plaza
    【Từ ngày 1/6 đến ngày 24/7】Trung tâm hội nghị quốc tế Hiroshima (Bên trong công viên Hòa Bình ) 

Cấp độ  :  cho người mới bắt đầu
    (Bắt đầu với hiragana và katakana)

Đăng ký tại đây  : *Bắt đầu nhận đăng ký

★Đăng ký tại đây từ ngày 15/2 đến ngày 31/3

Top