公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Baguhin ang laki ng font
language
  • ホーム
  • Sa mga taong may residence status na hindi pinahihintulutan ang pagtatrabaho Maaari nang magtrabaho ng part-time. Kinakailangan ang palakad sa Immigration Bureau. (Disyembre 1, 2020)

Sa mga taong may residence status na hindi pinahihintulutan ang pagtatrabaho Maaari nang magtrabaho ng part-time. Kinakailangan ang palakad sa Immigration Bureau. (Disyembre 1, 2020)

Kahit foreigner na may residence status na hindi pinahihintulutan ang pagtatrabaho, maaari nang magtrabaho ng part-time (sa loob ng 28 oras sa isang linggo). Sakop ang mga tumutupad sa sumusunod na 2 kondisyon:

– Hindi makauwi sa sariling bansa dahil sa epekto ng COVID-19

– Nahihirapan sa gastusin sa pamumuhay sa Japan hanggang sa pag-uwi sa sariling bansa

Kinakailangan ang palakad sa Immigration Bureau.

Hiroshima Regional Immigration Bureau (Student / Trainee Inspection Department: 082-221-4468)

Mangyaring magkonsulta sa

http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/hirosima.html.

Para sa mga detalye, mangyaring tiyakin dito[A1] .


Top