公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Baguhin ang laki ng font
language
  • ホーム
  • Magtulungan tayo para sa Kabutihan ng Hiroshima! Surbeyo Multikuralismo Siyudad ng Hiroshima

Magtulungan tayo para sa Kabutihan ng Hiroshima! Surbeyo Multikuralismo Siyudad ng Hiroshima


Ano ang Multikuralismo surbeyo ng Siyudad?

Ang Siyudad ng Hiroshima ay nagsasagawa ng surbeyo isang beses sa sampung taon para maunawaan ang mga opinyon ng mga naninirahang banyaga sa bansang Hapon. Ang inyo pong mga kasagutan ay makakatulong sa paglikha ng kapayapaang lugar sa pamumuhay para sa mga banyaga at mga mamamayang Hapon.


Sino ang mga pakikiusapan na magpunan ng surbeyo?

Magpapadala po ng random na 5000 surbeyo sa mga napiling naninirahang banyaga sa bansang hapon na may edad na 18 taon pataas sa taong ito.Ang surbeyong ito ay anonymous. Hindi na po kailangang isulat ang pangalan ninyo.  At kung sakalit ang inyong mga opinyon at sagot ay ibubukas sa publiko, wala po kayong dapat ipag alaala dahil ito po ay anonymous.

 

Paano ko po pupunan ang surbeyo?

Ipaaalam po namin na ikaw (Nakapangalan ang pangalan ng tao para sa surbeyo ) pakisulat ang
    iyong opinyon.  Maari mong pakiusapan ang sinuman na ang mga sasabihin mo at opinyon ay isulat.

Ang nakasulat na pangalan sa envelope ay nagpapahayag na ikaw ay nakarehistro sa Siyudad ng Hiroshima.

Kung hindi po ninyo nauunawaan ang mga tanong o ayaw po ninyong sagutin,
    pakiliban na lamang po na blanko.

Ang mga katanungan ay nasa wikang hapon at ibat ibang wikang banyaga, ang mga tanong ay parepareho po.
    Kayat pumili po ng isang wika At sagutan ang surbeyo.

Kapag nasagutan na po ninyo ang surbeyo, paki lagay sa maliit na envelope na kasama sa ipinadala
    sa loob ng inyong envelope surbeyo. Ipadala ang inyong kasagutan sa City hall sa pamamagitan ng paghulog
    sa malapit ninyong post office (hindi na po kailangan lagyan ng stamp) ipadala hanggang
 Setyembre 30, Biyernes po.


Naririto po ang uri ng envelope na naglalaman ng surbeyo at ang nakapaloob na pabalik na envelope

Berde envelope
=
envelope na naglalaman ng surbeyo
Kayumanggi envelope
=
nakapaloob na pabalik na envelope

Hanggang kailan dapat ipadala?

Ang surbeyo po ay ipadadala ng Setyembre 1, 2022 at ang limitado na dapat ibalik ay hanggang
Setyembre 30, 2022.

 

Mga katanungan (sa wikang Hapon o Ingles)

Multiculturalism Promotion Division
Citizens Affairs Bureau
City of Hiroshima

1-6-34 Kokutaiji-machi, Naka-ku, Hiroshima 730-8586
Tel: 082-247-0127 // Fax: 082-249-6460
Email: kokusai@city.hiroshima.lg.jp

 

 

Top