公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Baguhin ang laki ng font
language

Klase ng Beginner’s Japanese

Hiroshima City Peace Park Japanese Class

 • Araw at Oras :  13:00–15:00Martes at Biyernes
      Setyembre 29 ~ Disyembre 15   Total na 21 beses
 • Lugar : International Conference Center 3F Training Room
  (sa loob ng Hiroshima Peace Memorial Park)
 • Level :  Beginner (magsisimula sa pag-aaral ng Hiragana at Katakana)
 • Mag-apply lamang mula rito*   **Panahon ng pag-apply 9/1 ~ 9/17

Kung may problema, o may katanungan kaugnay sa Japanese class
Tumawag lamang sa 082-242-8879
Tumutugon sa English, Chinese, Spanish, Portuguese at Vietnamese.

◆Mga Bagay na Dapat Pag-ingatan◆

 1. Isasagawa ang Japanese class na ito nang harap-harapan sa Peace Park, matapos ng masinsinang pagpapatupad ng hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng bagong coronavirus. Subalit kung lumala ang kalagayan, maaaring palitan ng online class sa pamamagitan ng Zoom. Sa ganitong pagkakataon, isagawa lamang ng mag-aaral ang paghahanda para sa online connection atbp.
 2. Ang maximum na bilang ng mag-aaral ay 20 katao.
  Kung nagkaroon ng application mula sa higit sa 20 katao, ang mga taong mataas ang pangangailangan para sa pag-aaral ng Japanese ang makakapag-aral.

◆Mensahe mula sa Teacher◆
 Ikeda-sensei
 Nakaranas din akong tumira sa bansa kung saan hindi ako maintindihan ng ibang tao. Pag-aralan natin ang salita para higit ninyong ma-enjoy ang Japan.
Sugimoto-sensei
 Nagturo ako sa university sa Japan at abroad, sa Japanese language school, at iba pa. Gusto kong magturo ng masayang lesson kasama ng iba’t ibang tao.

Beginner Japanese Class! 2020.09PDF

Hiroshima Peace Culture Foundation International Relations and Cooperation Division
📞 : (082)-242-8879 🌎Website : https://h-ircd.jp/ 📩: jsldesk@pcf.city.hiroshima.jp

Top