公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Baguhin ang laki ng font
language
  • ホーム
  • Balita sa Muling Pagbubukas ng Serbisyo ng Konsultasyon sa Tanggapan ng Konsultasyon sa Pamumuhay para sa mga Dayuhang Residente

Balita sa Muling Pagbubukas ng Serbisyo ng Konsultasyon sa Tanggapan ng Konsultasyon sa Pamumuhay para sa mga Dayuhang Residente

Upang maiwasan ang pagkalat ng pagkahawa sa COVID-19, ihininto ang serbisyo ng konsultasyon sa tanggapan mula noong Abril 17 (Biyernes), ngunit muli itong magbubukas tulad ng sumusunod.

Lugar: Tanggapan ng Konsultasyon sa Pamumuhay para sa mga Dayuhang Residente sa loob ng               International Exchange Lounge, 1F International Conference Center Hiroshima

Petsa: mula Mayo 22 (Biyernes), 2020 (Reiwa 2)

Oras: 9:00 am – 4:00 pm

[Mahalagang Pakiusap]

Bilang preventive measures sa COVID-19, hinihiling ang inyong kooperasyon sa mga sumusunod.

〇 Kung may sintomas tulad ng lagnat, ubo, sakit ng lalamunan at iba pa, kahit banayad lamang, mangyaring iwasan muna ang pagpunta rito. 

〇 Kapag papasok/aalis sa tanggapan, hinihiling na siguraduhing i-disinfect ang mga daliri ng kamay.

〇 Hinihiling na magsuot ng mask.

Top