公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Baguhin ang laki ng font
language
  • ホーム
  • Wikang Hapon para sa Trabaho: Libreng Kurso sa Pagsasanay para sa Pagtaguyod ng Matatag na Trabaho para sa mga Dayuhang Residente

Wikang Hapon para sa Trabaho: Libreng Kurso sa Pagsasanay para sa Pagtaguyod ng Matatag na Trabaho para sa mga Dayuhang Residente

Ang mga libreng klase sa wikang Hapon na ito ay para sa mga nag-aaral ng wikang Hapon sa unang pagkakataon at/o sa mga marunong magsalita ng wikang Hapon, ngunit hindi kumpiyansa sa pagbasa o pagsulat ng hiragana at/o katakana.

Ano ang layunin ng pagsasanay na ito?

Ang kursong ito ay naglalayong isulong ang matatag na trabaho para sa mga internasyonal na residente sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pagkakataon na matuto ng wikang Hapon na ginagamit sa lugar ng trabaho, pati na rin ang mga kaugalian sa negosyo at mga gawi sa pagtatrabaho.

Sino ang maaaring mag-aplay?

Mga permanenteng residente, mga asawa ng mga mamamayang Hapon, mga asawa ng mga permanenteng residente, o mga pangmatagalang residente, at iba pa na naghahanap ng trabaho o kasalukuyang nagtatrabaho.

Kailan at saan gaganapin ang mga klase?

Panahon: Lunes, Miyerkules, at Biyernes mula Hunyo 21 hanggang Setyembre 20, 2024

Oras: 6 pm-9 pm

Lugar: Hiroshima City Sōgō Fukushi Center (BIG FRONT Hiroshima 5F at 6F, 5-1 Matsubara-cho, Minami-ku)

Paano mag-apply?

Mag-apply nang direkta sa iyong lokal na Hello Work (Hello Work Hiroshima o Hello Work Hiroshima-higashi)

Huling araw ng aplikasyon: Biyernes, Hunyo 28

Ang iyong lokal na Hello Works:

➀ Hello Work Hiroshima

  Tel: 082-511-1181 (4th Floor, Hiroshima Shimizu Building, 8-2 Kami-hatchobori, Naka-ku)

➁ Hello Work Hiroshima-higashi

  Tel: 082-264-8609 (13-7 Hikarigaoka, Higashi-ku)

▶ Mangyaring tiyakin na dalhin ang iyong larawan sa ID (H4cm x W3cm) at residency card o pasaporte kapag mag-aaplay ka.

▶ Kung ang bilang ng mga aplikante ay labis na lumampas sa ating inaasahan, maaari naming isara ang aplikasyon bago ang takdang petsa ng huling araw ng aplikasyon.

📝 Pagsusuri sa Antas

★ Lahat ng mga kalahok ay kinakailangang sumailalim sa pagsusuri sa antas ng kanilang kaalaman sa wikang Hapon. Mangyaring tandaan na kung ang mga resulta ng pagsusuri ay nagpapahiwatig na wala sa mga antas ng kurso ang angkop sa iyong antas, maaaring hilingin sa iyo na sumali sa mga susunod na kurso sa halip.
Mangyaring dalhin ang isang lapis at pambura para sa pagsusuri sa antas.

Pakikipag ugnayan:

Mangyaring suriin ang sumusunod na mga website para sa karagdagang impormasyon:

JICE: https://www.jice.org/tabunka/course/

JICE Facebook: https://www.facebook.com/jice.tabunka/

O ang

JICE Local Coordinator (Sajeda) ▶ Mangyaring tandaan na ang mga serbisyong ito ay sa wikang Hapon at Ingles lamang.  

Tel: 080-4336-1340 // E-mail: tabunka21@softbank.ne.jp

Top