公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Baguhin ang laki ng font
language
  • ホーム
  • Ukol sa Pagtataguyod ng Paggamit ng Programa ng Specified Skilled Worker sa pamamagitan ng Pagsasagawa ng mga Matching Event atbp. (Immigration Services Agency ng Japan)

Ukol sa Pagtataguyod ng Paggamit ng Programa ng Specified Skilled Worker sa pamamagitan ng Pagsasagawa ng mga Matching Event atbp. (Immigration Services Agency ng Japan)

Upang itaguyod ang higit pang paggamit ng programa ng Specified Skilled Worker, magsasagawa ng iba’t ibang inisyatibo tulad ng pagdaraos ng matching event at pagpupulong para sa pagpapaliwanag, pagtatayo ng call center, at iba pa.

Dito ang ukol sa buod ng inisyatibo

○ Ukol sa pagtatayo ng call center (leaflet)

Top