公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Baguhin ang laki ng font
language
  • ホーム
  • Ukol sa Paggamit ng Tanggapan ng Konsultasyon sa Pamumuhay para sa mga Dayuhang (Mula Disyembre 12, 2020 hanggang Enero 3, 2021)

Ukol sa Paggamit ng Tanggapan ng Konsultasyon sa Pamumuhay para sa mga Dayuhang (Mula Disyembre 12, 2020 hanggang Enero 3, 2021)

Upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19, isasara ang International Conference Center Hiroshima mula Disyembre 12, 2020 (Sabado) hanggang Enero 3, 2021 (Linggo).

Sa loob ng panahong ito, tutugon ang Tanggapan ng Konsultasyon sa Pamumuhay para sa mga Dayuhang Residente ng Lungsod ng Hiroshima na nasa International Conference Center Hiroshima, sa telepono (082‐241‐5010) o sa email (E-mail: soudan@pcf.city.hiroshima.jp).

*Sarado sa katapusan at simula ng taon mula Disyembre 29 hanggang Enero 3.

Hinihiling ang inyong pag-unawa kaugnay dito.

Kapag mayroong pagbabago sa schedule sa hinaharap, ibabalita ito sa website ng Hiroshima Peace Culture Foundation International Relations and Cooperation Division (Public interest incorporated foundation) https://h-ircd.jp.

Disyembre 14, 2020  Hiroshima Peace Culture Foundation International Relations and Cooperation Division (Public interest incorporated foundation)

Top