公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Baguhin ang laki ng font
language
  • ホーム
  • Paunawa mula sa Hiroshima Prefecture: Mangyaring makipagtulungan sa Surbeyo Pamumuhay kapaligiran para sa mga Dayuhan

Paunawa mula sa Hiroshima Prefecture: Mangyaring makipagtulungan sa Surbeyo Pamumuhay kapaligiran para sa mga Dayuhan

Ang Hiroshima Prefectural International Affairs Division ay nagsasagawa ng surbeyo katanungan sa mga dayuhang nakatira sa prepektura.

📝 Talatanungan

Layunin: Upang imbestigahan ang mga problemang hinakaharap ng mga dayuhang naninirahan sa Prepektura ng Hiroshima

Target: Mga dayuhan na naninirahan sa Prepektura ng Hiroshima

Panahon: Agosto 1, 2023 (Martes) hanggang Disyembre 31, 2023 (Linggo)

Paraan sa pagsagot Pakisagutan gamit ang isa sa mga sumusunod na pamamaraan:

(1) Tumugon mula sa website
Mangyaring basahin ang QR code sa flyer sa ibaba at sagutin mula sa website.

(2) Sagutin gamit ang isang talatanungan
Kung nais mong sagutin ang talatanungan sa papel, mangyaring i-download ang sagutang papel sa ibaba.
Mangyaring ipadala ang nakumpletong sagutang papel sa pamamagitan ng fax (082-228-1614) o email (chikokusai@pref.hiroshima.lg.jp) sa International Division ng Hiroshima Prefectural Government. At ang susunod, isang palatanungan ang ipapadala mula sa International Division ng Hiroshima Prefectural Government.

📝 Makipag-ugnayan

Hiroshima Prefectural International Affairs Division

10-52 Motomachi, Naka-ku, Hiroshima 730-8511

TEL: 082-513-2359

Email: chikokusai@pref.hiroshima.lg.jp

Top