公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Baguhin ang laki ng font
language
  • ホーム
  • Mula Marso 1, 2024, maaari nang humiling ng sertipiko ng family register kahit nakatira sa labas ng permanenteng address

Mula Marso 1, 2024, maaari nang humiling ng sertipiko ng family register kahit nakatira sa labas ng permanenteng address

Mula Marso 1, 2024 (Biyernes), maaari nang humiling ng sertipiko ng family register o sertipiko ng pagtanggal mula sa family register kahit sa mga tanggapan ng munisipalidad sa labas ng permanenteng address.

Kahit na ang indibidwal ay nakatira sa malayong lugar o nagtatrabaho sa lugar na naiiba sa kaniyang permanenteng address, maaari siyang humiling ng sertipiko ng family register o sertipiko ng pagtanggal mula sa family register sa mga tanggapan ng munisipalidad na pinakamalapit sa kaniyang tinitirhan o pinagtatrabahuhan. Gayundin, maaaring pagsamahin ang paghiling ng dalawa o higit pang mga family register sa iisang tanggapan lamang kahit na magkakaiba ang permanenteng address ng mga ito.

Mga dokumento ng sertipikong maaaring ma-isyu sa tanggapan ng munisipalidad sa labas ng permanenteng address

– Sertipiko ng kumpletong record ng family register

– Sertipiko ng kumpletong record ng pagtanggal mula sa family register (certified copy)

Mga sertipikong hindi maaaring ma-isyu sa tanggapan ng munisipalidad sa labas ng permanenteng addresss

– Certified copy ng family register o certified copy ng pagtanggal mula sa family register na hindi computerized

– Sertipiko ng partial record, sertipiko ng indibiwal na record, at iba pa

* Para sa mga sertipiko na hindi ma-isyu sa tanggapan ng munisipalidad sa labas ng permanenteng address, mangyaring humiling sa tanggapan ng munisipalidad ng iyong permanenteng address.

* Hindi maaaring humiling nito sa pamamagitan ng koreo o representative. Para sa mga kahilingan sa pamamagitan ng koreo o representative, mangyaring humiling sa munisipalidad ng iyong permanenteng address.

Taong maaaring humiling ng sertipiko sa tanggapan ng munisipalidad sa labas ng permanenteng address

Mismong indibidwal at mga direktang kamag-anak lamang tulad ng asawa, mga magulang, lolo at lola, anak, apo, at iba pa. Para sa mga detalye, mangyaring tingnan ang tsart sa ibaba.

Mga kailangang bagay para sa paghiling

Kailangan magpakita ng isang ID na may litrato na inisyu ng government office para sa pagkumpirma ng indibidwal.

– Individual Number Card

– Driver’s license

– Passport          at iba pa

Tanggapan at oras na tumatanggap ng kahilingan

Tanggapan: Citizen’s Affiars Division, City Hall at Branch Office (maliban sa City Hall Service Corner at Liaison Office)

Oras ng pagtanggap: Lunes hanggang Biyernes (maliban sa national holidays) 8:30 am hanggang 5:15 pm

Mga mahalagang bagay na dapat tandaan

Kung dalawa o higit pa ang permanenteng address, kailangan ng mahabang oras hanggang sa ma-isyu ang mga sertipiko. Mangyaring maglaan ng sapat na oras sa paghiling.

Para sa mga katanungan

Citizen’s Affairs Division, City Hall at Branch Office

Ward Tel Ward Tel
Citizen’s Affairs Division,
Naka Ward Office
082-504-2551 Citizen’s Affairs Division, Asakita Ward Office 082-819-3907
Citizen’s Affairs Division,
Higashi Ward Office
082-568-7708 Shiraki Branch Office 082-828-1211
Nukushina Branch Office 082-289-2000 Koyo Branch Office 082-842-1121
Citizen’s Affairs Division,
Minami Ward Office
082-250-8938 Asa Branch Office 082-835-1111
Ninoshima Branch Office 082-259-2511 Citizen’s Affairs Division, Aki Ward Office 082-821-4908
Citizen’s Affairs Division,
Nishi Ward Office
082-532-0930 Nakano Branch Office 082-893-2121
Citizen’s Affairs Division, Asaminami Ward Office 082-831-4928 Ato Branch Office 082-856-0211
Sato Branch Office 082-877-1311 Yano Branch Office 082-888-1112
Gion Branch Office 082-874-3311 Citizen’s Affairs Division, Saeki Ward Office 082-943-9709
Numata Branch Office 082-848-1111 Yuki Branch Office 0829-83-0111

Top