公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Baguhin ang laki ng font
language
  • ホーム
  • Hiroshima City at Aki County ang serbisyo sa pagpapakonsulta para sa mga namumuhay na mga banyagang mamamayan. ( Mayo 18 at Mayo 19, 2023) ay petsa ng hindi pagbibigay ng serbisyo.

Hiroshima City at Aki County ang serbisyo sa pagpapakonsulta para sa mga namumuhay na mga banyagang mamamayan. ( Mayo 18 at Mayo 19, 2023) ay petsa ng hindi pagbibigay ng serbisyo.

Ang G7 Hiroshima Summit ay gaganapin mula Mayo 19 hanggang Mayo 21, 2023. Sa panahon ng Summit, magkakaroon ng limitadong pag-access sa Peace Memorial Park; kaya pansamantalang isasara ang International Conference Center Hiroshima (ICCH).

Kung kaya’t, sa ika-18 at ika-19 ng Mayo, 2023, ang Hiroshima City & Aki County International Resident Consultation Service, na matatagpuan sa ICCH, ay magbibigay lamang ng konsultasyon sa pamamagitan ng telepono, e-mail o facsimile.

Pinahahalagahan po namin ang inyong pag-unawa.

Hiroshima City & Aki County International Resident Consultation Service

Mga Petsa: Mayo 18 (Huwebes) at Mayo 19 (Biyernes), 2023
Oras: 9:00 umaga-4:00 ng hapon
Maaari pong magpakunsulta sa pamamagitan ng telepono, e-mail o facsimile.
Ang personal na pagbisita para sa konsultasyon ay hindi po magaganap.

Konsultasyon sa Espanyol sa Aki Ward Office sa Mayo 2023

Tuwing ika-3 ng Huwebes, ginaganap ang konsultasyon ng Espanyol sa Aki Ward Office. Dahil sa Hiroshima G7 Summit, gaganapin ang konsultasyon ng Espanyol sa ika-4 ng Huwebes, Mayo 25, sa halip na sa ika-3 ng Huwebes, Mayo18.

Walang pagbabago sa oras. (Palagiang oras: 10:15 umaga-12:30 hapon, 1:30 hapon-4:00 hapon)

Dating skedyul Ngayong skedyul
Mayo 18 (ika-3 Huwebes) Mayo 25 (ika-4 Huwebes)

Abril 20, 2023
Hiroshima Peace Culture Foundation
Dibisyon ng Pagkakaiba-iba at Pagsasama ng Lungsod

Top