公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Baguhin ang laki ng font
language
  • ホーム
  • Ang Paglilingkod Konsultasyon para sa mga mamamayang Banyaga ay magbubukas ng palagiang paglilingkod mula Oktobre 1

Ang Paglilingkod Konsultasyon para sa mga mamamayang Banyaga ay magbubukas ng palagiang paglilingkod mula Oktobre 1

Ang International Conference Center Hiroshima (ICCH), ay lugar na kung saan naglilingkod para sa mga banyagang mamamayan na naninirahan sa Siyudad ng Hiroshima at Aki Gun na nagsara mula Agosto 7, upang maiwasan ang paglaganap ng Covid 19.

Subalit ,mula Biyernes, Oktobre 1, Ang ICCH ay magbubukas muli upang maglingkod ng palagiang paglilingkod.


Hiroshima City & Aki County International Resident Consultation Service

Araw at Oras : Lunes hanggang Biyernes  Mula 9:00 -4:00  ◆Sarado ng national holidays
Telephone: 082-241-5010
E-mail: soudan@pcf.city.hiroshima.jp 

Patuloy po kaming nakikiusap na upang maiwasan ang pagkalat ng virus:
–Iwasan po ang pag punta sa amin kung kayo po ay may lagnat o mayroong sintomas ng sipon ( kahit magaan lang po) tulad ng pag  ubo o dili kaya masakit ang lalamunan
–Palagiin po mag alkohol ng kamay bago at pagkatapos pumasok sa gusali
– Palagiin po gumamit ng mask


Nagpapasalamat po kami sa inyong taos pusong pag unawa


Hiroshima Peace Culture Foundation (International Relations & Cooperation Division)Paalaala: Mula Agosto 10, 2021, Ang Lugar ng Konsultasyon Paglilingkod ay lumipat na sa International Relations & Cooperation Division’s opisina na nasa pangatlong palapag ng ICCH mula sa International Exchange Lounge na nasa isang palapag

Top