公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Baguhin ang laki ng font
language
  • ホーム
  • Ang Paglilingkod Konsultasyon para sa mga mamamayang Banyaga ay magbubukas ng palagiang paglilingkod mula Marso 7

Ang Paglilingkod Konsultasyon para sa mga mamamayang Banyaga ay magbubukas ng palagiang paglilingkod mula Marso 7

Ang International Conference Center Hiroshima (ICCH), ay lugar na kung saan naglilingkod para sa mga banyagang mamamayan na naninirahan sa Siyudad ng Hiroshima at Aki Gun na nagsara mula Enero 9, upang maiwasan ang paglaganap ng Covid 19.

Subalit ,mula Biyernes, Marso 7, Ang ICCH ay magbubukas muli upang maglingkod ng palagiang paglilingkod.


Serbisyo Konsultasyon para sa mga banyagang mamamayan na naninirahan sa Hiroshima City at Aki Gun County

Araw at Oras : Lunes hanggang Biyernes  Mula 9:00 -4:00  ◆Sarado ng national holidays
Telephone: 082-241-5010
E-mail: soudan@pcf.city.hiroshima.jp 

Patuloy po kaming nakikiusap na upang maiwasan ang pagkalat ng virus:
– Iwasan po ang pag punta sa amin kung kayo po ay may lagnat o mayroong sintomas ng sipon
(kahit magaan lang po) tulad ng pag  ubo o dili kaya masakit ang lalamunan
– Palagiin po mag alkohol ng kamay bago at pagkatapos pumasok sa gusali
– Palagiin po gumamit ng mask


Nagpapasalamat po kami sa inyong taos pusong pag unawa


Hiroshima Peace Culture Foundation (International Relations & Cooperation Division)

Top