公益財団法人 広島平和文化センター国際交流・協力課

  • Trang chủ
  • Về trợ cấp khi công ty gặp khó khăn trong kinh doanh do ảnh hưởng của bệnh dịch virus Corona

Về trợ cấp khi công ty gặp khó khăn trong kinh doanh do ảnh hưởng của bệnh dịch virus Corona

  • Gửi các bạn công nhân viên người nước ngoài đang làm việc tại các công ty,

Cho dù công ty gặp khó khăn trong kinh doanh do ảnh hưởng của bệnh dịch virus Corona, công ty cũng không được đối xử phân biệt, hoặc có chế độ phúc lợi thấp hơn người Nhật với lý do bạn là người nước ngoài.

Để tìm hiểu cụ thể hơn, xin tham khảo tại website của Sở Lao Động theo link dưới đây:

http://厚生労働省のホームページをご覧ください。

Nếu bạn gặp khó khăn trong giao tiếp tiếng Nhật và cần hỗ trợ phiên dịch, xin vui lòng liên hệ

Góc tư vấn về sinh hoạt cho cư dân nước ngoài thành phố Hiroshima ttps://h-ircd.jp/vi/guide-vi.html

hoặc Nơi tư vấn tổng hợp đa ngôn ngữ dành cho cư dân nước ngoài thành phố Hiroshima http://hiroshima-ic.or.jp/consult-jap.html