公益財団法人 広島平和文化センター国際交流・協力課

  • Trang chủ
  • Hỗ trợ người gặp khó khăn trong kinh doanh do ảnh hưởng của Virut Corona Chủng mới

Hỗ trợ người gặp khó khăn trong kinh doanh do ảnh hưởng của Virut Corona Chủng mới

Nếu bạn muốn đọc tài liệu bằng tiếng Nhật có phiên âm Hiragana, hãy xem file PDF tại đây.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc quản lý công ty do ảnh hưởng của vi rút corona mới, bạn có thể tư vấn

(Thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8:30 giờ đến 17:15 giờ)

Tư vấn về khoản vay (vay tiền)

Bộ phận xúc tiến địa điểm công nghiệp thành phố Hiroshima

Điện thoại 082-504-2241   FAX 082-504-2259

Tư vấn về khó khăn trong Kinh doanh

Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thành phố Hiroshima              Điện thoại 082-513-3321      FAX 082-278-8570

Bộ phận xúc tiến thương mại thành phố Hiroshima                                 Điện thoại  082-504-2236     FAX 082-504-2259

Các công ty bị ảnh hưởng nặng nề bởi vi rút corona chủng mới có thể nhận được tiền

Có thể nhận tiền từ chính phủ để giúp điều hành các công ty bị ảnh hưởng nặng nề do vi rút corona chủng mới. Đối tượng là

Các công ty có doanh số đã giảm từ 50% trở lên do vi rút corona chủng mới. (So sánh với cùng tháng năm trước)

Đối tượng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp cá nhân, kinh doanh tự do, ngoại trừ các công ty lớn có vốn từ 1 tỷ yên trở lên..

Các tổ chức khác ngoài công ty, chẳng hạn như các tập đoàn y tế, tập đoàn nông nghiệp và tập đoàn NPO cũng là đối tượng.

Số tiền lên đến 2 triệu yên cho các công ty vừa và nhỏ, 1 triệu yên cho các doanh nghiệp cá nhân.

(Số tiền nhận được tùy thuộc vào doanh thu bị giảm.)

Xem trang web dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html <liên kết ngoài>

Phòng Kinh doanh lợi ích bền vững (thủ tục từ trang web này)

https://www.jizokuka-kyufu.jp/ <liên kết ngoài>

<Nơi tư vấn>

(từ 8:30 sáng đến 19 giờ tối mỗi ngày, từ tháng 5 đến tháng 6, trừ thứ bảy của tháng 7 đến tháng 12)

Tổng đài kinh doanh lợi ích bền vững

Điện thoại 0120-115-570

Điện thoại IP 03-6831-0613