公益財団法人 広島平和文化センター国際交流・協力課

 • Trang chủ
 • Hỗ trợ những người gặp khó khăn trong kinh phí sinh hoạt do vi rút corona chủng mới

Hỗ trợ những người gặp khó khăn trong kinh phí sinh hoạt do vi rút corona chủng mới

Nếu bạn muốn đọc tài liệu bằng tiếng Nhật có phiên âm Hiragana, hãy xem file PDF tại đây.

Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem thông tin (trong tờ rơi) bên dưới.・Hướng dẫn về cho vay khẩn cấp quỹ tạm thời (tiếng Nhật)

Hướng dẫn về cho vay khẩn cấp quỹ tạm thời (tiếng Anh)

Hướng dẫn về cho vay khẩn cấp quỹ tạm thời (tiếng Hàn Quốc)

Hướng dẫn về cho vay khẩn cấp quỹ tạm thời (tiếng Trung Quốc)

Hướng dẫn về cho vay khẩn cấp quỹ tạm thời (tiếng Việt)

Hướng dẫn về cho vay khẩn cấp quỹ tạm thời (tiếng Bồ Đào Nha)

Hướng dẫn về cho vay khẩn cấp quỹ tạm thời (tiếng Tây Ban Nha)

Tham chiếu: Trang web của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html<外部リンク>

Nhng người b tạm nghỉ vic (qu nh khn cp (vay số tin nhỏ ngay lp tc))

<Nơi tư vấn> Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ ngày lễ) 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều

Trung tâm hỗ trợ đặc biệt cho các quỹ phúc lợi sinh hoạt (quỹ nhỏ khẩn cấp) Hội Phúc lợi xã hội thành phố Hiroshima

 Điện thoại chuyên dụng:080-3898-4474 080-9137-8321

    080-9792-6255 080-3875-8129

    080-9795-0548

Cho vay số tin nhỏ đối với nhng người đã mt vic làm (chi phí h tr sinh hot)

<Nơi vấn> Th Hai đến Th Sáu (tr ngày l) 9 gi sáng đến 4 gi chiu

Hi phúc li xã hi ca phường đang cư trú

 Naka Ku 082-249-3114  Asaminami Ku 082-831-5011

 Higashi Ku 082-263-8443  Asakita Ku 082-814-0811

 Minami Ku 082-251-0525  Aki ku 082-821-2501

 Nishi Ku 082-294-0104  Saeki Ku 082-921-3113

Nếu bn gp khó khăn trong vic tr tin thuê nhà vì bị giảm tin lương hoc mt vic do vi rút corona chủng mi, hãy tư vấn đến Tổng đài chuyên dụng

Thành ph Hiroshima có chế độ đ tr tin thuê nhà thay trong mt thi gian ngắn.

Sau khi xác nhận mc thu nhp hin ti ca bn, v.v., sẽ quyết đnh được s dng chế độ này hay không.

<Nơi vấn>

Th Hai đến Th Sáu (tr ngày l) 9 giờ sáng đến 16 giờ chiu

*Từ ngày 2/5 (thứ bảy) đến ngày 6/5 (thứ tư) cũng có thể tư vấn.

Tổng đài lợi ích an ninh nhà ở  Điện thoại chuyên dụng

 • 080-4552-2955
 • 080-9793-2662
 • 080-9792-4537

 Có thể tư vấn để giảm số tiền trả cho thành phố, hoặc trì hoãn ngày thanh toán

 1. Trường học 

 Có thể tư vấn ​​với các trường cấp 3  và đại học của thành phố để được giảm học phí và trì hoãn ngày thanh toán.

 Có thể nhận sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy, đồ dùng học tập từ các trường tiểu học và trung học cơ sở.

 • Thuế

 Có thể tư vấn ​​để trì hoãn ngày bạn nộp thuế.

 3 Y tế / Bảo hiểm / Lương hưu

 Đối với bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng, lương hưu quốc gia, bảo hiểm y tế quốc gia, chăm sóc y tế cho người già như những người trên 75 tuổi, có thể tư vấn về việc giảm phí bảo hiểm hoặc trì hoãn ngày thanh toán.

 Có thể tư vấn để trả chi phí khám sức khỏe tại bệnh viện thành phố thành từng phần hoặc trả sau.

4.Phúc lợi

 Có thể tư vấn ​​để trì hoãn ngày nộp trợ cấp khuyết tật.

 Có thể tư vấn để giảm gánh nặng cho người dùng dịch vụ phúc lợi cho người khuyết tật.

 Có thể tư vấn để giảm chi phí chăm sóc trẻ em và trì hoãn ngày thanh toán.

 5.Nước dùng cho sinh hoạt  / nước thải

 Có thể tư vấn để trì hoãn ngày thanh toán phí nước dùng sinh hoạt và nước thải.

 6.Nhà ở

 Nhà ở thành phố quản lý sẽ được cung cấp làm nhà ở tạm thời cho những người gặp khó khăn về nhà ở.

 Để biết chi tiết như số điện thoại tư vấn, hãy xem trang web sau.

 Về hỗ trợ cho công dân bị ảnh hưởng bởi bệnh truyền nhiễm do vi rút corona chủng mới (hỗ trợ sinh hoạt)

https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/155712.html