公益財団法人 広島平和文化センター国際交流・協力課

  • Trang chủ
  • Khi công ty gặp khó khăn trong kinh doanh do ảnh hưởng của virus corona, có thể tư vấn.

Khi công ty gặp khó khăn trong kinh doanh do ảnh hưởng của virus corona, có thể tư vấn.

 

( Từ thứ 2 – thứ 6 buổi sáng từ 8h30 – buổi chiều 5h15 )

 

Muốn tư vấn về vay vốn ( mượn tiền) hãy liên lạc tới địa chỉ sau :

     Ban phát triển khu công nghiệp thành phố Hiroshima SDT 082-504-2241 FAX 082-504-2259

     Ban cải cách kinh doanh tỉnh Hiroshima SDT 082-513-3321

 

Muốn tư vấn về nỗi lo lắng trong kinh doanh hãy liên hệ đến địa chỉ sau :

    Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hiroshima SDT 082-278-8032 FAX 082-278-8570

    Ban chấn hưng thương nghiệp thành phố Hiroshima SDT 082-504-2236 FAX 082-504-2259

 

Với những người gặp khó khăn về nghe, nói và cần tới người phiên dịch hãy liên hệ tới quầy tư vấn về đời sống người nước ngoài thành phố Hiroshima hoặc nơi tư vấn tổng hợp đa ngôn ngữ dành cho người nước ngoài ở thành phố Hiroshima.