公益財団法人 広島平和文化センター国際交流・協力課

  • Trang chủ
  • Có thể nhận lại tiền vé tàu xe đi học định kì ( vé định kì đã mua dùng để đi học)

Có thể nhận lại tiền vé tàu xe đi học định kì ( vé định kì đã mua dùng để đi học)

Hãy liên hệ tới quầy bán vế của từng công ty JR, tàu mặt đất, tàu trên không, xe buýt để được giải quyết.

 

Với những người gặp khó khăn về nghe, nói và cần tới người phiên dịch hãy liên hệ tới Quầy tư vấn về đời sống người nước ngoài thành phố Hiroshima hoặc nơi tư vấn tổng hợp đa ngôn ngữ dành cho người nước ngoài ở thành phố Hiroshima.

Quầy tư vấn về đời sống người nước ngoài thành phố Hiroshima:

https://h-ircd.jp/vi/guide-vi.html

Nơi tư vấn tổng hợp đa ngôn ngữ dành cho người nước ngoài ở thành phố Hiroshima:

http://hiroshima-ic.or.jp/consult-jap.html