公益財団法人 広島平和文化センター国際交流・協力課

  • Trang chủ
  • Hãy cẩn thận với mưa lớn (Từ ngày 13 tháng 8 năm 2021)

Hãy cẩn thận với mưa lớn (Từ ngày 13 tháng 8 năm 2021)

Do mưa lớn, thông báo sơ tán (lệnh sơ tán) đã được ban hành tại khu vực thành phố Hiroshima.
Để biết thêm thông tin về các phường có nguy hiểm , vui lòng truy cập cổng thông tin phòng chống thiên tai của thành phố.

Mưa có thể gây ra lũ lụt khu vực gần ​​các con sông và lở đất.

Hãy nhớ đọc tin tức để biết thông tin về thay đổi thời tiết .

Cổng thông tin phòng chống thiên tai thành phố Hiroshima

http://www.bousai.city.hiroshima.lg.jp/