公益財団法人 広島平和文化センター国際交流・協力課

  • ホーム
  • Ukol sa Pagsasara ng Tanggapan ng Konsultasyon para sa mga Dayuhang Residente sa Hiroshima City (ika-17 ng Abril – ika-17 ng Mayo, 2020)

Ukol sa Pagsasara ng Tanggapan ng Konsultasyon para sa mga Dayuhang Residente sa Hiroshima City (ika-17 ng Abril – ika-17 ng Mayo, 2020)

       Mula ika-17 ng Abril (Biyernes) hanggang ika-17 ng Mayo (Linggo), 2020, magsasara ang International Conference Center Hiroshima upang maiwasan ang panibagong kaso ng 2019-nCoV infection o COVID-19.

       Hinihiling ang inyong pag-unawa dahil sa loob ng panahong ito, sa telepono (082-241-5010) o email (soudan@pcf.city.hiroshima.jp[A1] ) ang magiging pagtugon ng Tanggapan ng Konsultasyon para sa mga Dayuhang Residente sa Hiroshima City sa International Conference Center Hiroshima.

       Kapag nagkaroon ng pagbabago sa schedule sa hinaharap, ipapaalam ito sa web page ng International Relations and Cooperation Division ng Hiroshima Peace Culture Foundation. (https://h-ircd.jp/es/guide-es.html)

Ika-16 ng Abril, 2020

International Relations and Cooperation Division ng Hiroshima Peace Culture Foundation