公益財団法人 広島平和文化センター国際交流・協力課

  • ホーム
  • Tulong para sa mga nasalanta ng kalamidad ng Malakas na Ulan (Agosto 19)

Tulong para sa mga nasalanta ng kalamidad ng Malakas na Ulan (Agosto 19)

Mayroon pong ibat ibang tulong sa mga mamamayan na nasalanta ng malakas na ulan mula Agosto 11, 2021. Naririto ang mga pangunahing listahan.,na nasa ibaba.

Ang mga sumusunod ang mga pangunahing programa.

Kung kayo po ay mayroong kakayahan na magsalita ng wikang Hapon. Makipag ugnayan sa Community Coordination Division (Kusei Chōsei Ka) maari po kayong tumawag ng diretso .

              Naka Ward Office                 082-504-2543

              Higashi Ward Office           082-568-7703

              Minami Ward Office             082-250-8933

              Nishi Ward Office                 082-532-0925

              Asaminami Ward Office      082-831-4927

              Asakita Ward Office             082-819-3903

              Aki Ward Office                    082-821-4903

              Saeki Ward Office                082-943-9703 

Kung kailangan po ninyo ang tagapagsalin ,makipag ugnayan sa Consultation Service para sa mga mamamayang banyaga. 

Consultation Counter Para sa mga Dyuhan ng Lungsod ng Hiroshima at Aki-gun

Phone:          082-241-5010

Fax:              082-242-7452

Email:       soudan@pcf.city.hiroshima.jp

Office hours:    Monday through Friday (Except holidays)  9:00 – 16:00

★Para naman sa mga nangangailangan ng Interpreter/ taga-salin ng salita sa Filipino, makipag-ugnayan sa Consultation Service, tuwing biyernes

 

1. Pagpapatunay na Biktima ng Kalamidad (罹災(りさい)証明書(しょうめいしょ)  Risai Shōmei Sho)

Ang nilalaman ng sertipiko ay pagpapatunay ng pagkasalanta ng tahanan at ibang gusali sa panahon ng kalamidad ng kalikasan .Ang sertipiko na ito ay libre po. 

Para po sa ibang kaalaman ,hanapin po sa website ng siyudad:

https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/saigai/list2087-5595.html (Hapon)

▶Paki click po “Auto-translate this pag ”Para po sa wikang English at iba pang wika  liban sa wikang Hapon.

2. KAUNTING TULONG NA HALAGA BILANG PAGDAMAY

Bilang pagdamay sa nasiraan ng bahay ay makakatanggap ng kaunting tulong ukol rito.


3. TULONG NA PAYO UKOL SA PAGHIRAM NG PERA

Para sa mga nasugatan o nasira ang bahay ay maaaring humingi ng tulong o payo para makariram ng pampagawa ng nasabing bahay.


4. SA MGA MAHIHIRAPAN SA PAMUMUHAY

Ang mga napinsalaan na magiging mahigpit ang pangangailangan sa pamumuhay ay maaaring humingi ng payo/ tulong .

5 Tungkol sa tirahan

(1) Maaaring tumira ang mga taong napinsala sa sakuna, sa municipal housing o prefectural housing bilang pansamantalang tirahan. Maaari ring gumamit ng futon at mga bagay na kailangan sa pamumuhay.

(2) Sa mga taong nasiraan ng bahay at hindi nakatira sa pansamantalang tirahan sa (1), mayroong programa ng pagbibigay ng futon at mga bagay na kailangan sa pamumuhay.

(3) Mangyaring magkonsulta sa amin ang mga taong kailangan ng pag-repair ng bahay o gusaling nasira dahil sa sakuna.

6. Ang pagtapon ng basura mula sa kalamidad

Makipag ugnayan po sa inyong local Sanitation Office.

Naka Sanitation Office (1-5-1 Minami-yoshijima, Naka-ku )    TEL: 082-241-0779  FAX: 082-241-1407

Minami Sanitation Office (3-17-2 Shinonome, Minami-ku)     TEL: 082-286-9790  FAX: 082-286-9791

Nishi Sanitation Office (7-7-1 Shoko-center, Nishi-ku)    TEL: 082-277-6404  FAX: 082-277-6406

Asaminami Sanitation Office (4-4013-1 Tomo-kita, Asaminami-ku)   TEL: 082-848-3320  FAX: 082-848-4411

Asakita Sanitation Office (1471-8 Kabe-cho Oaza Nakajima, Asakita-ku)  TEL: 082-814-7884  FAX: 082-814-7894

Aki Sanitation Office ( 2-3-18 Yano-shin-machi, Aki-ku)   TEL: 082-884-0322  FAX: 082-884-0324

Saeki Sanitation Office ( 1-4-48 Kairoen, Saeki-ku)  TEL: 082-922-9211  FAX: 082-922-9221

 

7.  Tungkol sa tahanang napinsala ng kalamidad 

 

Maari po kayong humingi ng tulong tungkol sa  pag Disinfect ng inyong  tahanan. 

Hanapin po sa website ng siyudad:
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/saigai/2949.html (Hapon)

▶ Paki  klik po “Auto-translate this page”para po sa wikang English  at iba pang wika liban sa wikang Hapon.

8. Tungkol sa paaralan

(1) Maaaring magkonsulta para mabawasan ang tuition fee.

(2) Ang mga kailangang aklat, ginagamit sa pagtuturo at mga school supplies ay puwedeng makatanggap / makahingi

9. Mga Bagay kaugnay sa nursery school

Maaaring magkonsulta para mabawasan ang bayad sa nursery school at iba pa.

10. Puwedeng huilingin na babaan angbuwis at ibahin ang sistema o antala ang pagbabayad.

11. Paggamot, insurance atbp.

Tungkol sa medical care para sa mga latter-stage elderly, nursing care insurance, national health insurance, national pension, disability welfare at child welfare, maaaring magkonsulta para mabawasan ang bayad sa insurance at halagang pasanin ng user.

12. Ukol sa tubig at water sewerage bills ay maaring isanggguning mapababa ang babayaran

13. Iba pang mga bagay

(1) Ang mga napinsala sa nakaraang kalamidad ay maaring mag-apply upang magkaroon ng karapatang tanggapin ang mga benepisyong ito. Ang mga kakailanganing ihanda ay ang juminsho o residence certificate, I.D., hanko/ inkan /personal seal registration certificate at ang proseso nito ay libre lamang subalit kung padadaanin sa convenience store ay mayroon ng bayad.

(2) Kung napinsala ang bahay, libre ang bayad para sa NHK sa buwan ng Agosto at Setyembre. Mangyaring tumawag sa 0570-077-077.

(3) Pampublikong Paliguan
Maaari po kayong makapaligo ng walang bayad.
Para po sa maraming kaalaman ,hanapin po sa website ng siyudad:
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/saigai/239198.html. (Hapon)
 ▶Paki klik po “Auto-translate this page”  para po sa wikang English at iba pang wika liban sa wikang Hapon.