公益財団法人 広島平和文化センター国際交流・協力課

  • ホーム
  • Babala ng Panahon :Malakas na Ulan (Agosto 13,2021)

Babala ng Panahon :Malakas na Ulan (Agosto 13,2021)

Dahilan po sa lakas ng ulan, nagbigay ng babala ng paglikas o tinatawag na Hinanshiji ang Lugar ng siyudad ng Hiroshima. Para po sa ibang kaalaman ,na kung saang lugar ang mapanganib, paki tingnan sa siyudad ng Disaster Prevention Portal

Dahil po sa lakas ng ulan, mayroon pong posibilidad na bumaha sa malalapit na ilog at pag guho ng lupa

Siguraduhing manood ng mga balita tungkol sa pagbabago ng panahon.

Hiroshima City Disaster Prevention Portal: http://www.bousai.city.hiroshima.lg.jp/en/